مدارات الکتریکی داخل یونیت
1396/07/04

مدارات الکتریکی داخل یونیت:

در مدار شکل ۳ می توان مشاهده نمود که کابل برق ورودی دستگاه به یک ترانس و هم چنین برای تغذیه مدار فرمان به مدار فرمان فرستاده می شود. ترانس از نوع کاهنده بوده و ولتاژ را به چهار مقدار ۲۴، ۱۹، ۱۲ و ۱۰ ولت تقسیم می کند. چراغ سیالیتیک دستگاه دو درجه روشنایی دارد به همین جهت دو مقدار ولتاژ ۱۰ و۲۴ ولت به چراغ سیالیتیک دستگاه فرستاده می شود. برای تغذیه شیر های برقی، ولتاژ ۱۲ ولت  پس از عبور از پل دیودی و خازن صافی به آنها فرستاده می شود. 

شکل ۳- مدار باکس دستگاه

خرابی:

همانطور که در شکل دیده می شود این مدار دارای بخشهای مختلفی است که خرابی هرکدام می تواند منجر به از کار افتادن بخشی از عملکرد دستگاه یونیت شود.

در صورت سوختن سیم پیچ اولیه ترانس کلیه بخشهای مرتبط (چراغ سیالتیک-لیوان پر کن –ساکشن-شستشو دهنده کراشوار) از کار خواهند افتاد.که در اینحالت می بایست ترانس تعویض یا در صورت امکان سیم پیچی مجدد شود.

با توجه به اینکه به اینکه ترانس چهار سر می باشد در صورتیکه ترانس آن از نوع اتوترانس یاشد بسته به اینکه کدام بخش سیم پیچ آن بسوزد ولتاژهای معادل خروجی از کار خواهند افتاد(مثلا ۶- ۱۲- ۲۴ ولت همگی با هم از کار خواهند افتاد) اما در صورتیکه ترانس از نوع ایزوله با سیم پیچیهای مجزا در ثانویه ترانس داشته باشیم  هرکدام از سیم پیچها که بسوزد فقط همان ولتاژ را از دست خواهیم داد(یا ۶ ولت یا ۱۲ولت یا ۲۴ ولت)  ، که متعاقب آن نیز کارایی بخشهای مربوطه مختل و ترانس می بایست تعویض شود.

در صورتیکه پل دیودی مدار بسوزد عملکرد لیوان پر کن –ساکشن-شستشو دهنده کراشوار از کار خواهد ایستاد، دیودها را ابتدا توسط مولتی متر تست نموده و دیودهای خراب را بایستی تعویض نمود. در صورتیکه پل دیودی بصورت IC  باشد می بایست کل آن تعویض شود.

در صورتیکه خازن مدار دچار ایراد شود(معمولا خرابی آن بسیار کم است) ایراد خاصی در عملکرد مدار ایجاد نشده فقط ممکن است هنگام آب ریزی کمی اعوجاج در آب خارج شده مشاهده شود.

در صورت خرابی فیوز عملکرد لیوان پر کن –ساکشن-شستشو دهنده کراشوار از کار خواهد ایستاد که می بایست فیوز سوخته را با فیوز مناسب جایگزین نمود( در موارد اضطرار و اجبار  می توان از یک تکه سیم با قطر مناسب بعنوان فیوز استفاده نمود)

در صورت خرابی کلیدها و شیر برقی ها نیز با توجه به اینکه کدام کلید یا شیر دچار مشکل شود عملکرد آن بخش دارای ایراد خواهد شد.

در صورت خرابی کلید چراغ سیالتیک چراغ روشن نشده و یا فقط یک حالت(کم نور یا پر نور) آن فعال خواهد بود 

خرابی پایه چراغ سیالتیک(سوکتی که پایه های چراغ داخل آن قرار می گیرد) و یا سوختن خود چراغ نیز موجب روشن نشدن چراغ خواهد شد.

 

شکل ۴- مدار فرمان دستگاه 

 همانطور که در شکل ۴ مشاهده می شود، مدار فرمان شامل ۶ رله برای راه اندازی موتور های پشتی و کفی می باشد. در صورت فعال شدن هر یک از کلید های موجود در شکل ۵ رله مربوط به آن فعال خواهد شد و متعاقبا یکی از موتور ها نیز شروع به چرخیدن می کند. توسط چهار عدد لیمیت سوئیچ که در مسیر بین کلید و رله مربوط به آن قرار دارد حرکت پشتی و کفی صندلی محدود می گردد، به این صورت که در صورت فعال شدن هر یک از لیمیت سوئچ ها مسیر بین کلید و رله قطع می شود و در نتیجه موتور از حرکت می ایستد.

خرابی:
در این مدار نیز با سوختن ترانس ورودی و تامین نشدن برق مدار فرمان کلیه رله ها از کار افتاده و صندلی و پشتی مدار جابجا نخواهند شد.
در صورتیکه پل دیودی مدار بسوزد نیز همین اتفاق افتاده و جابجایی پشتی و خود صندلی امکان پذیر نمی باشد و طبق آنچه گفته شد می بایست رفع ایراد انجام شود.
در صورت خرابی هرکدام از رله ها حرکت صندلی به یک سمت دچار ایراد شده و در آن جهت حرکت نخواهد کرد. این اتفاق در زمانیکه هرکدام از کلیدهای حرکت دهنده دستگاه نیز خراب شود ایجاد خواهد شد.دقت شود با توجه به اینکه از کلیدها بر روی اکثر یونیت ها دو سری موجود می باشد لذا تشخیص اینکه ایراد مربوط به خرابی کلیدها می باشد راحت است.
در صورتیکه لیمیت سوئیچها دچار ایراد شوند( خرابی کامل معمولا کمتر اتفاق می افتد)  صندلی یا پشتی در یک جهت آنقدر حرکت می نماید تا در انتها موتور و محور حرکت دهنده آن گریپاژ نموده و در همان حالت بصورت قفل شده باقی بماند.که در مواردی که اپراتور کلید را بیش از حد نگه دارد می تواند منجر به سوختن موتور و یا شکستن اتصالات نگهدارنده موتور نیز شود. که پس از رفع عیوب مکانیکی لیمیت سوئیچ مربوطه می بایست تعویض شود.
اما در اکثر موارد ایراد لیمیت سوییچ ها مربوط به بازوی مکانیکی خود سوییچ است که در محل مناسب قرار ندارد و در نقطه مناسب حرکت صندلی را محدود نمی نماید.در اینحالت معمولا با کج نمودن اهرو لیمیت سوییچ موقعیت مناسب به آن داده می شود. در برخی از مدلهای یونیت اهرم فعال کننده لیمیت سویچ جدا از خود کلید بوده و قابلیت تنظیم توسط آچار مناسب را دارد که می بایست بطور مناسب تنظیمات انجام شود(این تنظیمات به مهارت و تجربه فرد متکی می باشد)
در صورت سوختن موتورها ( موتور پشتی یا کفی صندلی) حرکت پشتی یا کفی متوقف خواهد شد.در مواردی که حرکت با صداهای زیاد و نا مطلوب یا به کندی انجام می شود ایراد معمولا مکانیکی بوده و بایستی محور پیچ مانند موتور و مهره ایی که محور داخل آن حرکت می کنند بازبینی و روغن کاری شوند(بهتر است از گریسهای نسوز برای روانکاری استفاده نمود).
در مواردی که موتور نیم سوز شود حرکت پشتی یا صندلی در حالت بی باری انجام شده اما در صورتیکه بار یا بیمار بر روی صندلی قرار گیرد صندلی حرکت نخواهد نمود.که می توان با تعویض سیم پیچهای موتور ها آنها را تعمیر نمود.
شکل ۵- مدار کلید های جهتی
 
 

شکل ۶- مدار پنوماتیک دستگاه

 

 

 

شکل ۷- شماتیک مدار پنوماتیک دستگاه پرتابل Aidec Pac I Model 3420