تست دستگاه جوش
1396/07/06

تست دستگاه جوش

1-   دستگاه خاموش است

1-   تست ایمنی و ظاهری

الف- عدم اتصال کوتاهی فاز و نول: به دو سر سیم ورودی مولتی متر را وصا میکنیم اگه در حالت بازر مقاومت نشون بده و بوق نزنه یعنی یک قطعه در برد تغذیه سوخته ولی اگر بوق بزنه و اهم نشون بده یعنی یک قطعه اهمش اومده پایین. راه دیگه که اگر مولتی متر همراه نداشتیم یه لامپ را به صورت سری با دستگاه وصل کنیم و به برق بزنیم اگر لامپ روشن شد یعنی اتصال کوتاه داره و سریع باید از برق بکشیم و دیگر بدون لامپ به برق وصل نکنیم

ب- عدم اتصال کوتاهی سوکت شش سیم: اگر اتصال کوتاه داشته باشد یا پل دیود سوخته  یا خازنها خراب (اتصال کوتاه) است. با مولتی متر تست میشود.

ج- عدم اتصال کوتاهی فت درایورها: فت درایورهای روی برد مین را که عموما 4 تا است را با بازر تست میکنیم.

د- عدم اتصال کوتاهی ماسفت ها یا IGBT ها: پایه های ماسفت نباید به هم راه بدهد اگر تست کردیم و بازر بوق زد قطعه را بیرون برد تست میکنیم.

·       تست ایمنی و ظاهری بسیار مهم میباشد و معمولا قطعه سوخته با چشم معلوم میشود.

2-   اتصال دستگاه به برق و ولتاژگیری از آن

الف- ولتاژگیری از سوکت شش سیم برد تغذیه:

1-   اگر ولتاژ نداشتیم:

ولتاژ گیری از ورودی پل دیود که باید 220ولت AC مشاهده شود.

1-   اگر ولتاژ مشاهده نشد:

خرابی اتصال کلید پاور و چک کردن مسیر کلید پاور تا پل دیود.

        خرابی مقاومت های NTC و PTC که خرابی آنها به صورت مدار باز است.

2-   اگر ولتاژ داشتیم:

از خروجی پل دیود هم ولتاژ گیری شود

ولتاژ گیری از سوکت شش سیم برد تغذیه اگر ولتاژ موجود بود ایراد مربوط به اتصال برد تغذیه ورودی به برد مین است.

ولتاژگیری از پایه وسطی ترانزیستور 3878:

اگر ولتاژ موجود بود: ولتاژ گیری از خروجی دوبل دیود V24/ A2. اگر سر این موجود نبود تست 3878, خرابی ترانس کاهنده, خرابی دوبل دیودها, خرابی یا نشتی خازن متصل به دوبل دیودها.

اگر ولتاژموجود نبود: بررسی مسیر سوکت شش سیم تا پایه وسطی 3878

2-   اگر ولتاژ داشتیم:

1-   دستگاه را خاموش کرده و با منبع تغذیه به خروجی دوبل دیود و زمین سرد مدار V24 A2 ولتاژ میدهیم. بعد از 7812 باید 12 ولت خروجی داشته باشیم اگر نداشتیم 7812 سوخته سپس از پایه 1 کارت اسیلاتور ولتاژگیری میکنیم که باید 12 ولت داشته باشیم اگر ولتاژ داشتیم ولتاژگیری از  ICهای PWM3525 و SMPS3140

مقدار ولتاژهای 3525:

پایه 15>12V - پایه 16>5V - پایه 9>5V -پایه 13>12V -پایه 11>5V - پایه 14>5V

پایه 11 و 14 باید 5 ولت مربعی داشته باشد

مقدار ولتاژهای 3140:

پایه 6>0V - پایه 7>12V - پایه 3>0V – پایه 2>0V

در اینجا پایه 6 خیلی مهم است زیرا 3140 اختلاف پایه 2و 3 را اندازه میگیرد پایه 3 زمین است اما اگر پایه 2 ولتاژ بدهد این IC به وسیله پایه شش خود به پایه 9, IC3525 دستور خاموش شدن دستگاه را میدهد.

مقدار ولتاژ فت درایورهای IRFZ24&IRF9Z24:

دو تا IRFZ24 داریم که یکی به پایه 28 کارت اوسیلاتور متصل است یکی به پایه 25. ولتاژ پایه 1 آنها V5 و پایه 2 آنها V13 و پایه 3 آنها صفر است.

دو تا IRF9Z24 داریم که یکی به پایه 23 کارت اوسیلاتور متصل است یکی به پایه 26. ولتاژ پایه 1 آنها V23 و پایه 2 آنها V13 و پایه 3 آنها V24 است.

ولتاژگیری فت درایورها:

ولتاژ نداریم: بررسی مسیر ورودی گیت فت درایورها تا IC3525 , چک کردن ترانزیستورهای 8050 ,تست فت درایورها, بررسی مسیر 24 ولت تا فت درایورهای P-Channel, عدم داغ کردن فت درایورها و 3525

ولتاژ داریم: بررسی مسیر خروجی فت ها تا پایه گیت ماسفت ها یاIGBT ها, چک کردن دیودهای زنر و معمولی, چک کردن ترانس برد مچینگ


 

عیب یابی ها

استفاده از لامپ سری برای تشخیص ایراد اولیه

1-   اگر لامپ ابتدا روشن شد و پس از چند ثانیه خاموش شد: یعنی در مدار اتصال خطرناکی وجود ندارد

2-   اگر لامپ روشن شد و نور زیادی از خود ساتع کرد: یعنی اتصالی که منجر به ترکیدگی در مدار شود وجود دارد

3-   اگر لامپ روشن شد و نور آن طی زمان کم شد: یعنی خازنهای انباره یا ماسفت ها دچار نشتی هستند

4-   اگر لامپ به هیچ وجه روشن نشد: یعنی در مدار تغذیه دچار یک قطعی هستیم

دستگاه روشن نمیشود

1-   بررسی کلی دستگاه تا ورودی برد تغذیه

2-   بررسی مقاومت های PTC & NTC

3-   بررسی پل دیودها و اتصالات آن به برد

4-   عدم ترکیدگی در خازن انباره

5-   خرابی رله

دستگاه روشن میشود بعد از چند ثانیه خاموش میشود

1-   نشتی پل دیودها و یا خازن ها

2-   افزایش مقدار اهمی PTC & NTC

3-   عدم سوییچ رله که شامل خرابی رله, خرابی اپتوکوپلر, خرابی دیود روی برد تغذیه

4-   خرابی برد سوییچینگ, خرابی ماسفت

دستگاه خروجی دارد اما ضعیف است (خروجی دستگاه باید بین 40 تا 80 ولت باشد)

1-   نشتی ماسفت ها یا IGBT ها: برای پیدا کردن نشتی ماسفت ها اول باید هدسینگ روی آنها را برداشت و دستگاه را روشن کرد پس از 10 الی 15 دقیقه دستگاه را خاموش میکنیم، هر ماسفتی که بیشتر داغ شده بود نشتی دارد

2-   عدم سوییچینگ ترانزیستورهای فت درایور: علت عدم سوییچینگ خوب فت درایورها میتواند از خوب کار نکردن PWM3525 باشد یا نشتی خود فت درایورها(این خرابی ها خودشان را با داغ کردن قطعه نشان میدهند)

3-   خرابی برد مچینگ (خرابی یکی از دیودهای زنر): روی برد مچینگ 4 جا برای گرفتن ولتاژ دارد که این 4 ولتاژ باید یکی باشد

4-   بررسی مسیر خروجی ترانس CT تا IC3140 : در مسیر خروجی ترانسCT تاIC3140  باید اتصالات و مقاومتها و دیوها و خود IC چک شود.

·       خرابی گفته شده در شماره 4 بیشتر منجر به OC شدن دستگاه میشود.

5-   بررسی خروجی برد تغذیه (کاهش ولتاژ خروجی برد تغذیه باعث کاهش خروجی دستگاه میشود)

  دستگاه روشن میشود اما خروجی نداریم

1-   خروجی برد تغذیه: خروجی برد تغذیه باید 290 تا 310 ولت باشد

اگر این خروجی را نداشتیم: چک کردن اتصالات، پل دیودها، رله،NTC ها.

2-   ولتاژگیری از پایه های 3878: پایه G باید 2 ولت داشته باشد. پایه D باید 280 تا 310 ولت داشته باشد. پایه S صفر ولت باید باشد.

3-   تست برد مچینگ

4-   ولتاژگیری خروجی سوکت شش سیم نسبت به زمین گرم: ولتاژ ورودی ترانس به زمین گرم باید 140ولت باشد.

5-   ولتاژگیری از دوبل دیودهای خروجی:هر کدام از پایه های کناری نسبت به پایه وسط باید 60 تا 90 ولت داشته باشد.

6-   بررسی خروجی مدار شنت تا IC3140

دستگاه چند دقیقه کار میکند و سپس خاموش میشود

بیشترین ایراد مربوط به تغذیه است.احتمال نچسبیدن کامل رله وجود دارد

دستگاه با اولین چسباندن الکترود پروتکت OC میکند

1-   عدم ثبات در ولتاژ تغذیه

2-   نشتی بیش از حد ماسفت ها یا IGBT ها (مقاومت های وات بالا چک شود)

3-   نشتی فت درایورها

4-   بررسی خروجی مدار شنت تا IC3140-TL084 

5-   بررسی مسیر ترانس CT تا IC3140

6-   خرابی ترانس های خروجی و دوبل دیودها: برای پیدا کردن ایراد ابتدا سوکت هرکدام از ترانس ها را جدا کرده، اگر ایراد رفع شد مربوط به آن ترانس یا دوبل دیودهای متصل به آن است

7-   افزایش دمای برد ترانس

دستگاه در حد برش جوش میزند یا پاشش الکترود دارد

  بررسی ولوم و مسیر آن تا برد اوسیلاتور

  بررسی خروجی 3525

  بررسی فت درایورها

  بررسی برد مچینگ