نمودار مختصات سیستم میکرو CT.
1396/07/23

بلوک دیاگرام سیستم میکرو CT. این شامل یک منبع اشعه ایکس میکروفون، یک پانل اشعه ایکس تخت و یک مرحله قابل برنامه ریزی سه درجه است. همه آنها روی یک نیمکت نوری نصب شده و توسط یک کامپیوتر میزبان کنترل می شوند.