دستگاه لایت کیور با سیم )داخل یونیتی(
1396/10/04

 راهنماي استفاده از
دستگاه لایت کیور با سیم )داخل یونیتی(
Minamel


با عرض سلام و احترام و تشکر از حسن انتخاب شما، بسته اي که در اختیار دارید حاوي
پنج جزء است:
- دستگاه لایت کیور
- آداپتور
- پایه نگه دارنده
- فیلتر نارنجی رنگ
- هدایت کننده نور )فیبرنوري(
High Bright LEDدر این دستگاه از با طول موج 440تا 480نانومتر و قدرت بیش از
1000میلی وات بر سانتی متر مربع استفاده شده است. این مشخصات مناسب جهت کیورینگ
انواع کامپوزیت هاي موجود در بازار می باشد.
شروع به کار دستگاه :
- حتما فقط از آداپتور همراه دستگاه استفاده نمایید.
- براي شروع به کار مطمئن شوید لایت گاید تا انتهاي حفره فرو رفته است.
براي اطلاع از شیوه کار دستگاه به نکات ذکر شده در این راهنما توجه فرمائید.
گارانتی :
Blue-Lightدستگاه لایت کیور داراي 1سال گارانتی تعویض از زمان خرید است.
موارد زیر باعث خارج شدن دستگاه از گارانتی می باشد :
- مشاهده اثرات ناشی از شکستگی یا ضربه خوردگی
- مشاهده اثرات ناشی از باز شدن دستگاه
- استفاده از آداپتوري به غیر از آداپتور همراه دستگاه
- عدم تکمیل کامل کارت گارانتی توسط فروشنده

- اجزاي دستگاه لایت کیور
لایت گاید - : از جنس فیبرنوري، قابل اتوکلاو و شکننده است
LEDو براي انتقال نور از به سر دستگاه استفاده می شود.
1 2
فیلتر اشعه ماوراي بنفش - : این فیلتر براي جلوگیري از
UVآسیب رساندن اشعه دستگاه به چشم تعبیه شده است.
حتما هنگام کار با دستگاه این فیلتر را در جاي مناسبی تنظیم نمائید.
شاسی اصلی دستگاه - : این شاسی سه وظیفه شروع، توقف
و تغییر حالت کارکرد دستگاه را برعهده دارد.
3
دستگاه درابتداي شروع به کار،درحالت کیورینگ سریع برنامه
ریزي شده است. در این حالت شاسی به رنگ قرمز است. با یکبار
LEDفشار شاسی، با حداکثر توان روشن شده و با فشار
، LEDدوبارهشاسی خاموش می شود.
LEDحالت دوم کیورینگ، حالت روشن شدن تدریجی است.
براي رفتن به این حالت باید شاسی را 2ثانیه فشره نگه دارید،
دو صداي بوق و سبز شدن رنگ شاسی نشان دهنده این حالت
LEDاست. براي روشن شدن شاسی را یکبار فشار دهید و صبر
LED LEDکنید تا به آرامی روشن شود. بعد از 8ثانیه به
حداکثر توان خود می رسد. با فشار دوباره شاسی دستگاه
خاموش می شود. براي برگشتن به حالت کیورینگ سریع دوباره
شاسی را 2ثانیه نگه دارید. دوصداي بوق و قرمز شدن شاسی
نشان دهنده این حالت است.
دستگاه هر 10ثانیه یکبار براي اطلاع از مدت زمان روشن
٬LEDبودن بوق می زند.
1
2 3
4
مشکلات احتمالی نحوه برطرف کردن
٬بررسی اینکه لایت گاید به درستی و تا انتهاي حفره سر دستگاه پایین رفته باشد.
کاهش شدت نوردهی آیا لایت گاید سالم و تمیز است؟ وجود ترك هاي بسیارکوچک در بدنه و یا وجود
٬کثیفی روي سطح ابتدایی و انتهایی لایت گاید باعث افت شدید نوردهی می شود.
بررسی اینکه آیا فیش آداپتور به درستی وصل شده است.
فشار دادن و رها کردن سریع کلید نیز باعث ایجاد این ایراد می شود. کلید را به آرامی
فشار داده و رها کنید.
تــــوجـــــه : - LEDبراي افزایش طول عمر ، بعد از گذشت 40ثانیه از
زمان شروع به کار، دستگاه به مدت 25ثانیه به حالت استراحت در می آید.
در این حالت شاسی به رنگ قرمز چشمکزن درآمده وبا فشار آن دستگاه شروع به
4
بوق زدن می کند.
فیش آداپتور : - ٬براي شروع به کار دستگاه فیش آداپتور را به جک انتهایی قلم
وصل کنید. دقت کنید که فیش بخوبی به محل جک متصل شود.
روشن و بلافاصله خاموش
شدن
LED