دیبانس
1396/10/25

دیبانس:

Debounce
 (ضربه گیر پالس نامحسوس در هنگام سوئیچ) 
 
 
👈 این پدیده یا عمل هنگامی مشاهده می شود که کلید فشار داده شود و انتظار عمل سریع یا واقعی را نداشته باشیم ، بگذارید بهتر توضیح دهم مثلا برنامه ای نوشته اید که با فشار دادن سوئیچ منویی در صفحه نمایش گر عوض شود اما با فشار کلید منوSkip شده یا به اصطلاح رد می شود یعنی شما کلید را یک بار فشار داده اید اما چند بار فشار داه شده است.
 
▫️برای جلوگیری از این خاصیت به صورت سخت افزاری یک خازن بایپولار (در موارد حساس بهتر است از نوع تانتانیوم باشد.) استفاده نمایید تا جلو لرزش کلید گرفته شود ؛ لرزش کلید را می توان جور دیگر گفت به عنوان مثال از زمان زدن کلید لامپ مهتابی چند بار لامپ مهتابی روشن وخاموش می شود تا پایدار شود .
 
👈 لازم به ذکر وتوضیح بیشتری است که مورد ساده آن فقط سری کردن خازن می باشد اما می توان اشمیت تریگر هم استفاده نمود. در واقع با این کار و ایجاد یک تاخیر چند میلی ثانیه ای لرزشها نادیده گرفته خواهند شد. میتوان این تاخیر را در برنامه نویسی بصورت نرم افزاری هم اعمال نمود. اما در بسیاری از موارد سیستم فاقد میکرو بوده و باید به روشهای مذکور سخت افزاری جلوی لرزشها گرفته شود. عکسهای بعدی را نگاهی بیندازید تا کاملا مفهوم  دیبانسینگ را درک نمایید .