چرا توان موتور کمتر از مقدار استاندارد است
1396/11/07

 
_چرا توان موتور کمتر از مقدار استاندارد است
برخی از ایرادات رایج 
 
✅سوپاپ‌ها معیوب شده اند و باید   در صورت لقی بیش از اندازه فیلرگیری شوند.
 ✅واشر سرسیلندر معیوب شده 
 
✅عیب در رینگ و  پیستون‌ها که دچار  فرسودگی بیش از حد و شکستگی شده است.
✅مدارات سوخت‌رسانی موتور (انژکتورها، کاربراتور، لوله‌ها و...) را بررسی و رفع عیب کنید.
 
✅موانع ورود هوای مورد نیاز را برطرف کنید. (از جمله خرابی فیلتر هوا)
 
 
 
✅سیستم جرقه‌زنی را نیز بررسی کنید.
 
✅سیلندرها  دچار مشکل ( به اصطلاح گلدانی و شیشه ای شده اند )را کمپرس‌گیری کنید.
✅ضعیف شدن دیسک و صفحه کلاج