پرسش و پاسخ راجبه اشکالات خودرو
1396/11/11

پرسش و پاسخ
 
خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ ، دوباره خاموش میشود؟؟؟
 
 خراب شدن و نیم سوز شدن کویل
خرابی پمپ بنزین
 
 
روشن نشدن خودرو در هنگام استارت گرم ( یعنی 20 تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن موتور در تابستان )؟؟؟
 
 سنسور دور موتور ایراد دارد ( این سنسور در اثر گرما زیاد کیفیت خود را از دست داده است ) یا براده های نوک آن تمیز شود.
 
 
 
 
بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد ؟؟؟
 
 سنسور دمای آب
 
 
 
خودرو در هنگام روشن شدن دچار خام سوزی می شود ؟؟؟
 
سنسور اکسیژن خراب است ( گرم کن آن کار نمی کند )
 
 
 
خاموش شدن خودرو در دور آرام ؟؟؟
 
 گیر کردن سوزن  استپر موتور
 
پتانسیومتر دریچه گاز
 
 
 
خاموش شدن خودرو در اثر ضربه مانند دست انداز یا تصادف؟؟؟ 
 
 سوئیچ اینرسی عمل کرده است
 
 
 
با ایجاد بار اضافی در دور آرام، موتور دچار لرزش یا خاموش می شود ؟؟؟
 
 استپر موتور
 
اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید
 
 
 
با چرخاندن فرمان هیدرولیک در دور آرام، موتور دچار لرزش یا خاموش می شود ؟؟؟
 
سنسور فشار فرمان هیدرولیک
 
استپر موتور
 
اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد باید ECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید.