آنتی ویروس مانع خرابی موبایل میشود؟
1393/11/27


در بیشتر مواقع که موبایل را برای تعمیر به یکی از مراکز تعمیر موبایل می‌بریم، تعمیرکاران موبایل به راحتی تمامی اطلاعات گوشی را پاک کرده و به اصطلاح خودشان مجبورند موبایل را فلش کنند، در بعضی مواقع علاوه بر اینکه تمامی اطلاعات شخصی و محرمانه خود را با فلش کردن موبایل از دست می‌دهیم، بعد از مدت زمان کوتاهی دوباره مشکلاتی از قبیل  کاهش اجرای سرعت برنامه‌ها، ریست شدن خود به خود گوشی، پاک شدن ناگهانی برنامه و اطلاعات و ... دوباره رخ می‌دهد. حال آنکه اگر کمی اطلاعات داشته باشیم به راحتی می‌توانیم با استفاده از آنتی ویروس مانع از فلش کردن موبایل و از بین رفتن اطلاعات ذخیره شده در گوشی شویم.


استفاده از آنتی ویروس برای پیشگیری

بهره گیریازیکنسخهنرمافزارآنتیویروسموبایل به همراهامکاناتجانبیعلاوه بر اینکه امنیت گوشی شما را تضمین می کند، راهکاری مناسب برای پیشگیری از خرابی موبایل و نیاز پیدا کردن به تعمیر موبایل می باشد. امروزه با گسترش فضای مجازی و امکان دسترسی راحت به اینترنت توسط گوشی همراه، اکثریت افراد از اینترنت گوشی خود استفاده می کنند و همین امر سبب می شود که این افراد نیاز بیشتری به آنتی ویروس داشته باشند. حفاظتدربرابرانواعویروسهاوتروجانهاوبدافزارهایموبایل از وظایف آنتی ویروس می باشد و مانع از خرابی موبایل و نرم افزارها می گردد، معمولا این ویروس ها یا بد افزارها از طریقاساماس،اماماس،اینترنت،بلوتوث،وایرلسویادیگرراههایارتباطیوارد موبایل شده و موجب اختلال در روند اجرای برنامه ها می گردد.


مزایای استفاده از آنتی ویروس برای موبایل

مزایای استفاده از آنتی ویروس تنها محدود به پیشگیری از خرابی و یا تعمیر موبایل نمی باشد بلکه با استفاده از امکانات جانبی آن می توانید قابلیت های بسیاری را نیز به دست آورید. زمانی که به هر دلیلی گوشی مفقود و یا دزدیده شد به راحتی می‌توان از راه دور به تمامی اطلاعات بانکی  خانوادگی موجود در موبایل دسترسی پیدا کرد و در اولین فرصت ممکن آن‌ها را حذف کرد. با نصب آنتی ویروس بر روی گوشی همراه و به روز رسانی ان در صورت سرقت و یا گم شده گوشی می‌توان محل قرار گرفتن موبایل را ردیابی نمود. چنانچه گوشی شما سرقت شده باشد ممکن است که سارق در همان ابتدا سیم کارت شما را خارج کرده و سیم کارت دیگری را در موبایل قرار داده و آن را روشن کند در این هنگام نرم افزارآنتیویروسبهصورتخودکارشمارهسیمکارتجدیدیرابهشمارهایکهشما قبلا برای ان تعریف کرده بودید، ارسالمیکند. ارسال شماره جدید یکی از قابلیت های بی نظیر استفاده از برنامه آنتی ویروس موبایل می باشد.
 

استفاده از فایروال در موبایل

برنامه فایروال بر روی گوشی این امکان را برای شما فراهم می کند که در زمان استفاده از اینترنت گوشی از دید سایر افراد که دارای وایرلس هستند دور بمانید تا هکرها و نفوذگران بدون اجازه شما وارد برنامه های موبایلتان نشوند و نتوانند اطلاعات موجود در آن را سرقت کنند.فایروال مانع از تماس‌ها و یا اس ام اس های ناخواسته می شود و دیگر افرادی را که نمی شناسید نمی توانند مزاحم شما شوند. وجود لیست سیاه این قابلیت را برایتان فراهم می اورد که شماره افراد مزاحم را به لیست سیاه انتقال دهید تا دیگر مجبئر نباشید مه به تماس های آن ها پاسخ دهید.
 

نتیجه استفاده از آنتی‌ویروس در موبایل

همانطور که گفته شد با بهریه گیری از آخرین نسخه‌های آنتی ویروس قابلیت های بسیاری در اختیارتان قرار می گیرد که مانع از خرابی موبایل و نیاز شما به تعمیر موبایل می گردد،باتهیهیکنسخهازنرمافزارهایآنتیویروسموبایلباهزینهایبسیارکم،میتوانیدجلویبسیاریازمشکلاتیکهممکناستبرایموبایلتان اتفاقبیفتدرابگیریدوهمازاطلاعاتخودمحافظتکنیدوهمدرهزینههایخودصرفهجویینمائید. با استفاده از پشتیبان گیری آنلاین و مطمئن یا Backup Online & Secure به راحتیمیتوانیدازاطلاعاتتماسخوددر وببهصورتکاملاآنلایننسخهپشتیبانتهیهنمائیدودرهرزمانبهایناطلاعاتدسترسیداشتهباشید. همچنین والدین می توانند با Parental Control متوجه دسترسی کودکان به موبایلشان شوند و مانع از تغییر اطلاعات موجود در گوشی توسط فرزندانشان گردند