هنگام کلاج_گیری زیر پا لرزش دارد و صدای غیر عادی میدهد؟؟
1396/12/09

 
هنگام کلاج_گیری زیر پا لرزش دارد و صدای غیر عادی میدهد؟؟
 
 
🔸وقتی پدال کلاچ را تا اخر فشار دادیم و صدا می کند یا بلبرینگ کلاچ فرسوده شده است. 
 
🔸که در این صورت با تعویض بلبرینگ کلاچ مشکل حل می شود و
 
 🔸یا بلبرینگ پشت میل لنگ خشک کار کرده و در این صورت نیز باید انرا تعویض نمود .
 
🔹🔺اگر کلاچ خوب کار نمی کند و گیربکس لرزش دارد. 
🔸یا دیسک ضعیف  شده است که در این صورت مجموعه کلاچ باید تعویض شود
 
🔹دسته موتورها شکسته شده یا بیش از اندازه نرم شده که در این صورت 
دسته موتورها باید تعویض شوند
 
 
 
🔸اگر در حالت فشار دادن کلاج  صدا شنیده شود 
 
🔸بلبرینگ کلاج خراب است 
 
🔸اگر بعد از رها کردن کلاج صدا شنیده شود 
🔹بلبرینگ شفت ورودی گیر بکس خراب است,
 
 
 
🔹تشخیص صدا ی خرابی گیر بکس از دیفرانسیل 
 
🔹در سرعت هشتاد کیلومتر خودرو را خلاص کنید 
 
🔹اگر صدا قطع شد گیربکس مشکل دارد 
 
🔹اگر صدا قطع نشد دیفرانسیل مشکل دارد