چرا هنگام کلاج گیری زیر پا لرزش دارد و صدا میکند؟؟؟
1396/12/16

 
 
🔴چرا هنگام کلاج گیری زیر پا لرزش دارد و صدا میکند؟؟؟
 
 
⬅️وقتی پدال کلاچ را تا اخر فشار دادیم و صدا می کند یا بلبرینگ کلاچ فرسوده شده است⬇️ 
 
✅که در این صورت با تعویض بلبرینگ کلاچ مشکل حل می شود و
 
 ⬅️یا بلبرینگ پشت میل لنگ خشک کار کرده و
✅ در این صورت نیز باید انرا تعویض نمود 
 
 
 
✅اگر کلاچ خوب کار نمی کند و گیربکس لرزش دارد⬇️ 
 
✅یا دیسک کلاچ از تنظیم خارج شده است که در این صورت مجموعه کلاچ باید تعویض شود و یا 
 
⬅️دسته موتورها شکسته شده یا بیش از اندازه نرم شده که در این صورت
 
✅ دسته موتورها باید تعویض شود.
 
 
 
🔍آموزش عیب یابی🔎
 
🎯اگر در حالت فشار دادن کلاج  صدا شنیده شود ⬇️
 
✳️بلبرینگ کلاج خراب است 
 
🎯اگر بعد از رها کردن کلاج صدا شنیده شود 
✳️بلبرینگ شفت ورودی گیر بکس خراب است, 
 
 
 
🎯نکته 🎯
 
 
🎯برای تشخیص صدا ی گیر بکس از دیفرانسیل 🎯
 
⬅️در سرعت هشتاد کیلومتر خودرو را خلاص کنید 
 
 
✳️اگر صدا قطع شد گیربکس مشکل دارد 
 
✳️اگر صدا قطع نشد دیفرانسیل مشکل دارد.