سنسور فشار روغن موتور
1396/12/21

 
🔵سنسور فشار روغن موتور🔵
 
✅این سنسور که همان فشنگی روغن است ، در مسیر روغن موتور قرار دارد که در صورت کاهش فشار روغن در مسیر ، فعال شده و باعث روشن شدن چراغ اخطار در پشت آمپر می شود
 
 
🔵این سنسور برای خودروی پیکان دو پایه است که از طریق آن ، اطلاعات فشار روغن برای چراغ اخطار روغن و نشان دهنده فشار روغن روی صفحه نشان دهنده ها ارسال می شود
 
 
🔵این سنسور برای خودروی آر دی یک پایه است که فقط اطلاعات فشار روغن را برای چراغ اخطار روغن ارسال می کند
 
 
🔵این سنسور در بعضی از خودرو های انژکتوری سه پایه بوده که برق پمپ بنزین از آن عبور می کند و در صورت کم شدن فشار روغن هنگام تصادف برق پمپ بنزین قطع شده که در واقع کار سوئیچ اینرسی را انجام میدهد.
 
 
🔵عملکرد خودرو هنگام خرابی این سنسور📌📌
 
 
🔴هنگام خرابی این سنسور با باز کردن سوئیچ ، چراغ پشت آمپر روشن نخواهد شد
 
 
🔴در تمامی حالات چراغ روغن روشن خواهد ماند .