یک روش بسیار ساده برای آزمایش دینام (آلترناتور)
1397/01/22

 یک روش بسیار ساده برای آزمایش دینام (آلترناتور)

 
🔴  موتور را روشن کنید و بگذارید با دور عادی کارکند.
 
🔴🔴   مولتی متر را مستقیماً به پایانه های باتری بگیرید.
 
🔴🔴   چراغ های جلو را روشن کنید و آنها را روی «نور بالا» قرار دهید.
 
🔴   ولتاژ باتری را بخوانید.
(این ولتاژ باید بین 8/13 و 2/14 ولت - و گاهی تا 5/14 ولت - باشد.
 
🔴   حالا با گاز دادن، دور موتور را به 1500 برسانید. در این حال آلترناتور باید ولتاژی بین 2/14 تا 6/14 ولت به باتری برساند.
(اگر ولتاژ خوانده شده کمتر از 2/14 ولت است، احتمالاً یکی یا تعداد بیشتری از دیودهای آلترناتور خراب هستند.)
 
🔴🔴  حال چراغ های خودرو را خاموش کنید ولی دور موتور را برای یک دقیقه ی تمام در 1500 دور نگه دارید و در طول این مدت ولتاژ باتری را زیر نظر قرار دهید. تحت هیچ شرایطی نباید ولتاژ باتری از 8/14 ولت افزون تر شود.
 
(اگر چنین شد، رگولاتور ولتاژ آلترناتور به احتمال زیاد خراب است و باتری را زیاده از حد شارژ - اُوِر شارژ - می کند.)