‌الزامات استفاده و نگه داری از مخازن گازسوز:
1397/02/25

 ‌الزامات استفاده و نگه داری از مخازن گازسوز:

 
🔵مواردی را که دارندگان خودروهای دوگانه سوز برای حفظ ایمنی و سلامتی خود و خانواده لازم است رعایت کنند:
 
🔷انجام بازرسی ادواری یک ساله چشمی و ظاهری در نمایندگی های مجاز ایران خودرو🔹
 
🔶انجام بازرسی ادواری سه ساله مخزن و شیر در مراکز بازرسی مجاز(بازرسی تکمیلی مخازن)🔸
 
🔷اقدام نکردن به عملیات سوخت گیری گاز خودروهای فاقد معاینات بندهای 1 و 2🔹
 
🔶رعایت الزام قانونی انجام معاینات دوره ای سه و پنج ساله مخازن در مراکز مجاز تخصصی🔸
 
🔷جلوگیری از تحمیل دمای بالا به مخزن و سیستم گاز رسانی🔹
 
🔶رعایت فاصله مجاز سوخت گیری خودروها در جایگاه های سوخت🔸
 
🔷انجام ندادن هرگونه جابه جایی  مکانی مخزن و متعلقات سیستم گاز رسانی🔹
 
🔶استتار نکردن مخزن و در دسترس قرار دادن آن در موقعیت تعریف شده🔸
 
🔷انجام ندادن هرگونه تغییرات در سیستم های سوخت رسانی توسط تعمیرگاه های غیرمجاز🔹
 
🔶مراجعه به نمایندگی های مجاز درصورت مشاهده ی ایرادهای ظاهری نظیر نیش ، قری ، رنگ پریدگی و جا به جا شدن مخزن🔸
 
🔷مراجعه به نمایندگی های مجاز در صورت مشاهده ایراد هایی نظیر صدا، بو ، افت فشار ، لرزش و ...🔹
 
🔶اقدام بازرسی سیستم سوخت رسانی در صورت بروز سانحه و تصادفات از ناحیه عقب خودرو ویا سانحه شدید.🔸