رانندگی با مقدار سوخت کم
1397/02/26

 نکات فنی و کاربردی

 
 
 
🔴رانندگی با مقدار سوخت کم🔴
 
 
🔴پمپ‌های بنزین جدیدی که در خودروها به کار می‌روند داخل باک میباشند(صدای کمتر،خنک شدن بهتر ) و توسط بنزین موجود در باک خنک می‌شوند بنابراین زمانی که بنزین موجود در باک کم است پمپ نمی‌تواند به درستی حرارت خود را دفع کند و همین مورد باعث آسیب دیدن آن می‌شود.
 
🔵 سعی کنید همواره باک بنزین خود را پر نگه دارید و  میزان آن از یک چهارم  ظرفیت پایین‌تر نرود.
 
 
 
⚠️  البته پر کردن تا آخرین ظرفیت باک هم مشکلاتی را در بر خواهد داشت. فشار گاز بنزین به مهره ی درجه باک باعث نشتی بنزین شده و بوی بنزین در خودرو منتشر میشود.که بسیار خطرناک میباشد.⚠️
 
✳️  بنابراین نه اجازه دهید باک از بنزین بیش از حد خالی شود و نه تا آخرین ظرفیت باک ، آنرا پر کنید  ✳️
 
 
 
🅾️گرفتگی فیلتر بنزین در صورت کم شدن مقدار سوخت داخل باک👇
 
 🔴رسوبات انتهای باک به داخل فیلتر رفته، آن را اشباع و مسدود میکند .
🔴🔴در صورتی که فیلتر به خوبی عمل نکند ، باعث تضعیف و سوختن پمپ بنزین میشود
 
 
 
🆘 علایم گرفتگی فیلتر بنزین
 
❌ هنگام حرکت در دور آرام خودرو ریپ میزند و در کل قدرت موتور کاهش مییابد.
 
🆘علایم سوختن پمپ بنزین👇
 
❌با بازکردن سوییچ هیچ صدایی از سمت باک شنیده نمیشود و در نتیجه خودرو روشن نمیشود.
 
⛔️قبل از تعویض پمپ حتما برق تغذیه پمپ چک شود.