قلق گیری کلاج
1397/03/01

 نکات فنی کاربردی

 
قلق گیری کلاج
 
 
یک راننده  در حرکت اول باید سعی کند که نقطه ی یک حرکت کلاج را پیدا کند و یکدفعه و ناگهانی کلاج را بالا نیاورد.
 
 ⬅️پیدا کردن مقدار فاصله ی بین نقطه ی صفر کلاج تا نقطه ی یک حرکت را قلق گیری کلاج میگویند.هر اتومبیلی را که برای اولین بار میخواهید حرکت دهید بایدکلاج آنرا قلق گیری کنید.