5 دلیل که مشخص می کند صفحه کلاچ تمام شده (ضعیف است)
1397/03/09

 ⭕️5 دلیل که مشخص می کند صفحه کلاچ تمام شده (ضعیف است)

 
1- پدال کلاچ سفت وخشک شده و حالت ارتجاعی و فنری خود را از دست داده باشد.
2- هنگام رها کردن کلاچ پای شما سریعا به عقب پرتاب میکند.
3- دندها هنگام جا زدن صدا میکنند.
4- در هنگام حرکت دور موتور افزایش می یابد ولی سرعت آن به نسبت افزایش نمی یابد .
5- پله پله شدن کلاج ممکن است به دلیل خشکی و خرابی سیم کلاج باشد.