آموزش تعمیر کامپیوتر: کیبورد
1393/12/11

 آموزش تعمیر کامپیوتر: کیبورد

کیبورد یا صفحه کلید تا زمانی مورد اطمینان شما می باشد که که تمامی کلیدهای آن به درستی کار کنند، هنگامی که تنها یکی از کلیدهای کیبورد کار نکند مدام با فشار دادن بر روی کلید تلاش می کنید که درست کارش را انجام دهد، بهتر است قبل از اینکه با فشار دادن بیش از حد کلید موجب شکسته شدن آن شوید، مطالبی را که ما در این مقاله با عنوان آموزش تعمیر کامپیوتر: کیبورد ارائه می  دهیم را مطالعه کنید تا بتوانید در منزل کیبورد خود را تعمیر کرده و خرابی آن را برطرف نمایید. هدف مقاله آموزش تعمیر کامپیوتر: کیبورد، ارائه نکات و ترفندهایی می باشد که به افراد کمک کند تا جایی که امکان دارد سیستم کامپیوتری خود را در منزل بدون نیاز به متخصص تعمیر کنند.
 
تعمیر کیبورد

مرحله اول تعمیر کیبورد

اولین مرحله در بخش آموزش تعمیر کامپیوتر: کیبورد، مربوط به باز کردن کیبورد برای تعمیر کیبور خراب می شود، بعد از اینکه کیبورد یا صفحه کلید را خاموش کرده و آن را ا کامپیوتر جدا کردید، کیبورد را به پشت برگردانید، پیچ ها را به آرامی باز کنید و آن ها را در جای مشخصی قرار دهید که گم نشوند حال قاب را بردارید دقت داشته باشید که برداشتن قاب را باید به آرامی انجام دهید تا کلیدهای کیبورد جا به جا نشوند. در بیشتر صفحه کلیدها بعد از باز کردن پیچ های کیبورد با استفاده از یک سری خارها دو صفحه به هم چفت می شود سعی کنید هنگام برداشتن خار به گونه ای کار کنید که موجب شکستته شدن خارها نشود. البته در یک سری دیگر کیبوردها علاوه بر پیچ، چفت‌های پلاستیکی نیز وجود دارد که مانع از راحت جدا شدن قاب از کیبورد می شود، به گونه ای قاب را جدا کنید کهشکسته نشود.

سرویس کیبورد خراب

ساده ترین راه برای تمیز کردن کیبورد که در بخش آموزش تعمیر کامپیوتر: کیبورد، توضیح داه شده است استفاده از پنبه آغشته به الکل سفید می باشد، با پنبه الکلی می بایست دو سطح مدار صفحه را تمیز کنید البته این کار باید بسیار با احتیاط و به آرامی انجام شود تابه مدارها آسیبی نرسد، بعر از اینکه از تمیز شدن صفحه اطمینان حاصل کردید به وسیله یک پنبه خشک سطح مدار را پاک کنید تا تمامی جرم های باقیمانده از بین برود و موجب قطع شدن ارتباط دو سطح مدار نشود، البته بارها پیش آمده است که مشکل یک کیبورد بعد از سرویس کیبورد و تمیز کردن کیبورد نیز همچنان برقرار باشد.

پیدا کردن محل قطع شدن اتصال در کیبورد

در تعمیر کیبورد، یکی از راهکارهای اساسی پیدا کردن محل قطع شدن اتصال می باشد، قطع شدن اتصال مدار بیشتر زمانی اتفاق می افتد که در داخل کیبورد مایعات ریخته شود. با استفاده از یک اهمتر به راحتی می توان محل قطع شدن اتصال را تشخسص داد، هدف از آموزش تعمیر کامپیوتر: کیبورد ارائه راهکارهایی برای تعمیر خرابی کیبورد در منزل می باشد. در ابتدا اهمتر را بر روی حالت ااتصال کوتاه قرار دهید، در این حالت چنانچه دو یر اهمتر را به هم وصل کنید صدای بوق اتصال کوتاه شنیده می شود، اول یک سر اهمتر را به مدار کلید قطع شده وصل کنید و با سر دیگر اهمتر تا انتها آن مدار را دنبال کنید در هر قسمتی که بوق اتصال شنیده نشود نشان دهنده ان است که اتصال در ان بخش قطع شده است.
 

ترمیم قطع شدگی اتصال در کیبورد

بعد از اینکه با استفاده از اهم متر محل قطع شدن اتصال را شناسایی کردید حال نوبت آن است که این قطع شدگی بر طرف گردد، ماژیک هایی در بازار الکترونیک وجود دارند که به راحتی این نوع قطع شدگی را برطرف می کنند با ایتفاده از این ماژیک ها که شبیه خودکار غلط گیر هستند اتصال را برقرار کرده و دوباره با اهم متر برقرار بودن اتصال را چک کنید، بعد ریبون و محل اتصال آن را به صفحه کلید با اسپرس خشک تمیز کنید. لازم به ذکر است که در صورت در اختیار نداشتن این ماژیک با استفاده از یک رشته سیم نازک برای برقراری اتصال بین دو نقطه، به وسیله چسب نواری دو سر سیم را به اتدا و انتهای قطع شدگی وصل کنید تا اتصال دوباره برقرار گردد. در اخر بعد از اینکه از خشک شدن تمامی کلید ها و اجزای کیبورد مطمئن شدید قاب را به ان وصل کرده و مثل اول پیچ هارا به ارامی ببندید.