سیستم ترمز ضد قفل (ABS )
1397/03/13

 

 
✅یکی از آپشنهای سیستم ترمز ضد قفل (ABS ) میباشد,
 
✔️اين سيستم، يک سيستم مستقل ترمز نيست، بلکه به صورت سيستم کمکي و مکمل ABS روي خودروها نصب مي شود. EBD سيستمي است که از انحراف ماشين در سطوح مختلف جلوگيري مي کند. اگر در مسيري که نصف آن برف باشد و نصف آن آسفالت، ترمزگيري کنيد و اگر سيستم ترمز شما فقط ABS باشد، خودرو به سمت آسفالت منحرف مي شود و از مسير حرکت خارج مي شود. اما سيستم EBD مانع از اين انحراف مي شود و با تقسيم نيروي ترمز بين چرخ ها و کنترل آنها با توجه به ميزان نيرويي که نياز دارند، خودرو را در تمامي سطوح و کليه موارد لغزنده کنترل مي کند.