مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید
1397/03/19

 مشکل: مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می آید

 
 
 
✅توضیح مشکل: متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نیز کمتر از سابق شده است.این مشکل به تدریج زیاد می شود تا به جایی برسد که خودرو دیگر روشن نشود.
 
✅مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن یا درست تنظیم نشده است و یا درست کار نمی کند.
✅موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد.
 
✅تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار بالایی کار کند .
✅زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد.
 
✅در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد.
✅موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد.
یک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
✅انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند.