تمیز کاری و تنظیم دهانه شمع در کارکرد موتور و کاهش مصرف سوخت بسیار موثر است
1397/03/20

 تمیز کاری و تنظیم دهانه شمع در کارکرد موتور و کاهش مصرف سوخت بسیار موثر است

 
🔵به همین منظور بهتر است هر ۳۰۰۰۰ ( سی هزار کیلومتر ) شمع ها را بازدید نمود  و قبل از بستن شمع روی سر سیلندر  با سوهان نرم بین دو الکترود شمع را ۳تا ۴ بار بکشیم
به مکانیک توصیه نماییم که با فیلر مخصوص فاصله دهانه الکترود ها را کنترل نماید
 
🔵البته خود شما نیز می توانید این کار را انجام دهید  توجه داشته باشید که فاصله الکترودها در شمع ها بین  ۶/۰ میلیمتر تا ۹/۰ می باشد  ( در ماشین های قدیمی انگلیسی این فاصله بین ۰۲۵ /۰ اینچ تا
 ۰۳۵ /۰  اینچ می باشد )
 
🔵در اثر بی دقتی هنگام بستن شمع نیز  احتمال شکسته شدن چینی شمع  وجود دارد  در این صورت جریان برق را به بدنه انتقال می دهد  و شمع کارایی خود را از دست خواهد داد
 
🔵⚠️توجه داشته باشید برای بستن شمع خودرو از اچار مناسب استفاده نمایید.
 
در این جا به یک روش بسیار ساده برای پیدا کردن شمع یا سیلندر خراب اشاره می کنم 
 
🔴ابتدا موتور را روشن کنید  سپس به ترتیب و یک به یک  سیمه ( وایر ها ) را از سر شمع ها جدا نمایید
 
🔴اگر با جدا کردن وایر ها از سر شمع موتور شروع به لرزش نمود ان شمع و سیلندر سالم است
 
🔴 ولی چنانچه با جدا کردن وایر شمع موتور هیچ گونه لرزشی پیدا نکرد  عیب ممکن است از شمع و یا سیلندر باشد  با تعویض یک شمع سالم عیب به راحتی قابل تشخیص است