پمپ هوای ثانویه (secondary Air pump) یا پس سوز (After burner)
1397/03/28

‌ ‌‍ این قطعه پمپ هوای ثانویه (secondary Air pump) یا پس سوز (After burner) نام دارد.

 

به طور کلی وظیفه ی این سیستم کاهش آلایندگی موتور در فاز warm up یا حالت گرم شدن موتور است، چون بیشترین آلایندگی موتور به علت غلیظ بودن مخلوط سوخت و هوا در این زمان رخ می دهد،در حالت سرد بودن موتور ایسیو رله ی این پمپ را برای چند ثانیه فعال کرده تا هوای تازه را پشت سوپاپ های دود تزریق کند و به این ترتیب هیدروکربن های نسوخته (سوخت های نیم سوخته) در داخل اگزوز می سوزد و چند اتفاق خوب رخ می دهد:↘️↘️

 

1⃣ سوخت نسوخته از اگزوز خارج نمی شود و آلایندگی کاهش پیدا کرده و بوی خام سوزی نداریم.

 

2⃣سنسور اکسیژن و کاتالیست زودتر گرم شده و به دمای کارکرد خود می رسند.

 

3⃣در نتیجه آلاینده ی خروجی از اگزوز در زمان سرد بودن موتور به شدت کاهش پیدا می کند و زمان فاز warm up یا گرم شدن کاهش پیدا می کند و موتور زودتر به دمای کارکرد نرمال خود می رسد.