چرخ دنده ی تریگر
1397/05/14

 ‌ سمند_پایه_گازسوز 

سیستم_cvvt 
 
 
چرخ دنده ی تریگر 
 
 
بر روی میل سوپاپ هوا نصب شده و چرخش آن زیر سنسور میل سوپاپ تولید پالس مینماید, که به ایسیو ارسال میشود, و ایسیو از این طریق موقعیت میل سوپاپ هوا را تشخیص داده و پاشش و جرقه را بصورت تک به تک بر روی سیلندرها اعمال میکند.
 
همچنین از این اطلاعات جهت عملکرد سیستم cvvt استفاده میشود.
 
در صورت خرابی و یا نصب اشتباه این قطعه در خودروهای با سوخت گاز و بنزین موقعیت میل سوپاپ هوا درست به ایسیو اعلام نمیشود و ایراداتی مانند ↪️
 
روشن شدن چراغ چک
 
نرفتن خودرو بر روی سوخت گاز
 
 لرزش موتور 
 
دیر روشن شدن موتور 
 
خاموش شدن موتور  در دور آرام,
 مشاهده میشود,