شایعترین ایرادات سیستم برق و انژکتور خودروی ef7(پایه گاز سوز موتور ملی )
1397/05/18

 ‌ شایعترین ایرادات سیستم برق و انژکتور  خودروی ef7(پایه گاز سوز موتور ملی )

 
در سمند موتور ملی دو گانه سوز دو عدد رله مشکی رنگ کنار ECU وجود دارد
رله سوکت زرد رنگ مربوط به برق کوئلها 
ورله سوکت مشکی رنگ مربوط به برق پمپ بنزین می باشد.
 
در مواقعی که مشکلی در سوخت رسانی بنزین وجود داشته باشد و بخواهیم موتور را با گاز روشن کنیم میتوانیم رله پمپ بنزین را از جای خود در اورده وبا در اوردن رله از جای خود ECU برنامه استفاده از بنزین جهت روشن کردن موتور را حذف خواهد کرد و پس از کمی استارت زدن موتور به صورت اضطراری با گاز روشن میشود .