ترموستات
1397/06/14

 
ترموستات
 
1⃣ زمان سربالایی موتور خودرو داغ شده و در سرپایینی یکمرتبه
و دفعتا سرد شده که احتمال تاب برداشتن سرسیلندر و ترک برداشتن
سرسیلندر و بلوکه سیلندر زیاد است. این دوستمان تا بحال شانس آورده.
 
2⃣ در سرمای خیلی سرد بخاری در 
نیم ساعت گرم می شود.
 
 
3⃣ موتور در دمای نرمال کار نمی کند .
چون اولا دیر به دمای مطلوب می رسد تا آن موقع موتور در شرایط نرمال کار نمی کند.
در ضمن دمای مطلوب کارکرد موتور 85 تا 95درجه است .
پایین تر یا بالاتر آسیب زا است.
حتی پایینتر آسیب زا است.
چون لقی قطعات زیاد است و سایش قطعات زیاد می شود.