آیا خورویتان هنگام بالا رفتن از سراشیبی بیش از حد زور می‌زند؟
1397/06/17

صعود نامناسب
آیا خورویتان هنگام بالا رفتن  از سراشیبی بیش از حد زور می‌زند؟ 
 
⬅️اغلب این مشکل به گرفتگی فیلتر بنزین و پمپ بنزین  مربوط می‌شود. از آن جایی که کار فیلتر، گرفتن مواد زائد از بنزین است، خودش هم به تدریج کثیف می‌شود و پمپ بنزین باید شدیدتر کار کند تا بنزین مورد نیاز موتور را از میان فیلتر عبور بدهد. 
هنگامی که موتور به سوخت بیشتری نیاز دارد، مانند مواقعی که در سربالایی   هستین ، ممکن است سوخت کافی به موتور -نرسد تا پیشروی به خوبی انجام شود.
 
 
روشن شدن چراغ های هشدار دهنده
بسیاری از مشکلات مربوط به افت توان موتور، ممکن است از طریق روشن شدن چراغ چک نشان داده شوند. 
بیشتر مشکلاتی که در ارتباط با افت توان تشخیص داده می‌شوند، 
ممکن است به مبدل کاتالیستی، سنسور هوا، سنسور گاز اکسیژن  یا وایر شمع ها مربوط باشند.
 علاوه بر مواردی که پیشتر به آن ها اشاره شد، اگر دریچه هوای موتور نیز معیوب باشد، با افت شدید موتور روبرو میشوید. دریچه PVC بخشی از سیستم کنترل گازهای آلاینده است. وقتی این دریچه باز باشد هوای زیادی وارد موتور می‌شود و وقتی جرم و آلودگی آن را پر کند، موتور خاموش می‌شود.