تعمیر کولر از کار افتاده 206
1397/06/20

 
در خودروهای 206 امکانش هست که #کولر خودرو از کار افتاده باشه و نیاز به پیکره بندی باشه تا کلاچ کولر دوباره راه بی افته بعضی از دوستان اشتباها BSI را دانلود میکنند که اشتباه میباشد.
 
اما  راه حل اینه اینکه:
 
 به ایسیو مورد نظر کانکت شوید
قسمت پیکره بندی را انتخاب کنید
وارد گزینه تهویه مطبوع شوید
 گزینه خطی یا فشار خطی را فعال کنید
از این قسمت خارج شوید
وارد BSI شوید
وارد پیکربندی شوید
در این قسمت وارد گزینه تهویه مطبوع شوید
گزینه نوع کولر دستی یا اتوما تیک را بر حسب خودرو انتخاب کنید و از BSI خارج شوید
در صورتی که این مراحل به درستی انجام شده باشد مشکل حل خواهد شد.