علائم خرابی سوپاپ و سیت سوپاپ
1397/07/02

 

 
علائم خرابی سوپاپ و سیت سوپاپ
 
 
در صورت خرابی سوپاپ و یا سیت سوپاپ، موتور تک کار می کند و صدای چلق چلق از آن شنیده می شود,
 
خرابی سوپاپ معمولا به یک یا ترکیبی از دلایل زیر اتفاق می افتد:
 
 سوختن سوپاپ در اثر تنظیم نبودن فیلر سوپاپ، و یا درست نبودن نسبت هوا و سوخت.
 
در برخی موتورها پاره شدن تسمه تایم می تواند منجر به کج شدن سوپاپ ها شود.
 
 سیت سوپاپ ممکن است در اثر حرارت بیش از حد سرسیلندر (در اثر خرابی سیستم خنک کننده) از جای خود بیرون آمده و خراب شود.
 
 
علائم خرابی گاید سوپاپ
 
در صورت خرابی گاید سوپاپ، معمولا تغییری در کارکرد موتور ایجاد نمی شود و فقط صدای سرسیلندر خشک و زیادتر می گردد.
 
 
خرابی گاید سوپاپ معمولا در اثر نامرغوب بودن جنس آن، و یا کارکرد زیاد موتور اتفاق می افتد. در برخی موارد خراب شدن سوپاپ، منجر به خرابی گاید سوپاپ می گردد.
 
 
علائم خرابی کاسه نمد گاید سوپاپ
 
در صورت خرابی کاسه نمد گاید سوپاپ یک یا ترکیبی از موارد زیر اتفاق می افتد:
 
موتور بعد از چند ساعت خاموش بودن، دیر روشن می شود.
 
 بلافاصله بعد از روشن شدن موتور، در ابتدای گاز دادن، دود آبی از اگزوز خارج می شود.