چند نکته در مورد سنسور موقعیت میل سوپاپ
1397/07/17

چند نکته در مورد سنسور موقعیت میل سوپاپ‼️ 

 
 
 این سنسور در خودرو های پارس ELX و سمند سریر و زانتیا و پژو 206 تیپ 5 و6 و پراید مدل S2000 استفاده شده است.
 
 
 
این سنسور سرویس خاصی ندارد.
 سنسور کمکی سنسور میل سوپاپ ، سنسور دور موتور می باشد.
 
 
 
 در بعضی مواقع فیلر نبودن صحیح سوپاپ ها باعث ایجاد آدوانس یا ریتارد جرقه در سیستم انژکتوری می شود.
 
 آوانس جرقه بر اساس موارد زیر تعیین می گردد
 
دور موتور
بار موتور 
دمای موتو ر