سیستم AFS چیست؟
1397/07/21

 

سیستم AFS چیست؟
 
 
این سیستم وظیفه دارد چراغ های جلویی خودرو را برای دید بهتر در سر پیچ ها، به چرخش در آورد.
سنسور زاویه فرمان میزان چرخش و جهت چرخش فرمان را به ECU خودرو به صورت پالس ارسال میکند و ECU به موتور چراغ های جلو که Servo نام دارد دستور میدهد تا چراغ ها به میزان لازم و در جهت چرخش خودرو به چرخش دراید تا دید بهتر را برای راننده فراهم سازد.
 
 
این سیستم در کامیون های نسل جدید مانند FH NEW در اروپا به صورت آپشن نصب میباشد.