عواملی که در تعویض روغن موثر میباشند
1397/08/01

عواملی که در تعویض روغن موثر میباشند 
 
 
1-  روش تعویض روغن گیربکس اتوماتیک در حالت خودرو روشن در حالت دنده پارک میباشد
2-  گردش روغن در سیستم گیربکس اتوماتیک به ترتیب : اویل پمپ – توربین – ساعت – سیستم خنک کننده – برگشت به گیربکس اتوماتیک 
 
 
 
3-  در تمامی خودروها شیلنگهای رفت و برگشت روغن بین خنک کننده و گیربکس دو تکه میباشد 
4-  جهت اتصال گیربکس به دستگاه شارژ روغن میبایست شیلنگ مسیر برگشت به گیربکس طبق عکس فوق قطع شود و سپس شیلنگ سمت خنک کننده به قسمت کثیف دستگاه و سمت گیربکس به تمیز دستگاه وصل شود 
5-  حال وقتی که خودرو روشن میباشد روغن کثیف وارد دستگاه شده و در عوض روغن تمیز به گیربکس تزریق میگردد.