روش خاموش کردن چراغ سرویس تمامی مدل های ام وی ام
1397/08/21

روش خاموش کردن چراغ سرویس تمامی مدل های ام وی ام

 
 ریست چراغ سرویس ام وی ام 315 
 سوئیچ را ببندید.
 دکمه ی سمت راست روی صفحه آمپر را فشرده نگه دارید.
 همچنان که دکمه ی سمت راست را فشرده نگه داشته اید، سوئیچ را باز کنید و 5 ثانیه صبر کنید.
 در این مرحله دکمه ی سمت راست را رها کرده و در کمتر از 2 ثانیه دکمه های چپ و راست جلو آمپر را به طور همزمان با هم فشار دهید.
 در این مرحله چراغ سرویس یا آچار باید خاموش شود.
 
 ريست چراغ سرويس ام وی ام 530
سوییچ رو کامل ببنديد
 بعد دکمه صفر کردن کیلومتر رو فشار می دهیم 
 در حالی که هنوز دکمه را فشار می دهیم سوییچ را تا مرحله بوق استارت باز می کنیم بعد از گذشت 4- 5 ثانیه چراغ خاموش می شه.
 
 ريست چراغ سرويس mvm x33
 دکمه مدادی رو صفحه آمپر را نگه دارید
 سوییچ را باز نمایید بعد از شنیدن بوق علامت آچار حذف میگردد.
 
 ريست چراغ سرويس ام وي ام  110
 
 سوییچ را کاملا بسته 
 در حالیکه دکمه صفرکن کیلومتر را فشار می دهید ( دستتان را تا قطع شدن بوق ممتد نگه دارید )
 اکنون سوییچ را باز کنید
 با شنیدن صدای بوق و کمی مکث حدود ۱۰ ثانیه چراغ چک سرویس خاموش می شود.