بررسی سلامت قطعات موبایل
1394/02/09

بررسی سلامت قطعات موبایل

برای تعمیر موبایل قطعات الکترونیکی آن را بایستی بررسی نمود تا قطعات نا سالم تعویض شناسایی و تعویض شوند. تست مقاومت ها برای انواع سرامیکی و فیوزی متفاوت است.

تست مقاومت های سرامیکی :

برای تست این نوع مقاومت سلکتور مولتی متر بر روی تست بیزر قرار داده و با مولتی متر به دوسر مقاومت می زنیم.اگر از مولتی متر صدای بوق آمد، مقاومت خراب شده است.

تست مقاومت های فیوزی و انواع سبیل گربه ای:

این بار سلکتور مولتی متر را روی بازر می گذاریم و دوسر سیم های مولتی متر را به دوسر مقاومت می زنیم اگر صدای بوق از مولتی متر به گوش رسید، مقاومت سالم است.

 جهت آزمون کارکرد باتری از منبع تغذیه جداگانه ای استفاده می کنیم.می توان برای احیای سلول های فرسوده باتری به آن شوک وارد نمود که در سه مرحله زیر انجام می پذیرد.

•    تنظیم ولتاژ منبع تغذیه روی دوبرابر ولتاژ باتری
•    تنظیم آمپر منبع تغذیه روی دوبرابر جریان باتری
•    در نهایت با رعایت سر مثیت و منفی منبع تغذیه را به دوسر باتری می زنیم.
بعد از این شوک می توان باتری را شارژ نمود.

تست خازن ها:

ابتدا دوسر خازن را به هم وصل می کنیم تا دشارژ شود.مولتی متر را روی اهم متر تنظیم نموده و برای خازن های تانتانیوم روی رنج 2 یا 20 کیلواهم و برای خازن های سرامیکی روی رنج 20 یا 200 اهم قرار می دهیم.مولتی متر را به دوسر خازن زده و میبینیم مقدار اهم متر ابتدا زیاد و سپس شروع به کم شدن می نماید و به  جای اول خود بر می گردد یا مقدار 1 می شود که در این صورت خازن سالم است.
اگر هنگام  شارژ شدن در جایی توقف کند خازن اتصال کوتاه دارد. اگر در زمان دشارژ شدن و برگشت در جایی توقف کند خازن نشتی دارد و اگر عقربه حرکتی نداشته باشد ارتباط دوپایه قطع شده است.

تست سلف:

برای تست این قطعه مولتی متر را روی بازر قرار می دهیم و به پایه های سلف می زنیم اگر بوق زد یعنی سلف سالم است در غیر صورت سلف خراب شده است.

تست دیود:

برای تست کردن دیود از مولتی متر های دیجیتالی استفاده می کنیم که تست دیود دارند. آن را در حالت تست دیود قرار می دهیم و سیمهای مولتی متر را به دیود می زنیم.دیود در صورتی سالم است که از یک طرف عدد نشان می دهد و از طرف دیگر عددی نشان نمی دهد.

تست بلندگو:

برای بلندگوها مولتی متر را روی اهم متر قرار می دهیم و روی رنج 200 اهم تنظیم می کنیم  حال دوسر مولتی متر را به دوسر بلندگو می زنیم که بایستی مقاومتی بین 20 تا 150 اهم باشد.

تست ویبراتور:

مولتی متر روی ولت متر تنظیم می شود و از ولتاژ 2 تا 3 ولت استفاده می گردد اگر با اتصال ولت متر به ویبراتور به حرکت درآمد سالم است.
تست تزانزیستور:

برای تست ترانزیستور نیز مولتی متر را روی تست دیود قرار می دهیم پایه ای که به دوپایه دیگر راه می دهد base می شود و از دوپایه دیگر انکه با base عدد بیشتری نشان می دهد امیتر و دیگری کلکتور می شود.

تست رگولاتور:

 جهت تست قطعه رگولاتور نیز از مولتی متر دیجیتال و تست دیود استفاده می کنیم.سیم مثبت مولتی متر را بر پایه وسط متصل کرده  و باید به پایه های دیگر راه بدهد و اعدا نیز در محدوده باشند.اگر چنین نبود یا با سیم مشکی راه داد رگولاتور باید تعویض شود.