گرانروی سیال چیست؟
1397/10/01

 گرانروی سیال چیست؟ 

 
 
مقاومتي كه يك سيال در مقابل جاري‌شدن، به علت اصطكاك داخلي مولكول‌ها از خود نشان مي‌دهد را ويسکوزيته يا گرانروي مي‌گويند. 
اگر سيال را از ديد مولكولي نگاه كنيم، بهترين پارامتري كه مي‌تواند خاصيت لايه‌لايه بودن سيال را توجيه كند گرانروي است. 
 
 
بيان گرانروي وقتي معني دارد كه همراه با ذكر دما باشد زيرا در دماهاي مختلف گرانروي مقادير متفاوتي خواهد داشت و به همين دليل هر جا رقمي براي مقدار گرانروي ذكر شود حتماً بايد ميزان دما مشخص باشد. بطور کلي گرانروي روغن‌ها در دماي پايين، افزايش و در دماي بالا، كاهش خواهد يافت.