سیم کنار کوئل دوبل
1397/10/25

 ‌ از سیم کنار کوئل دوبل برای منظور های زیر استفاده می شود:(سیستم انژکتور دارای  ای سی یو ساژم, بوش )

 
برای نصب خازن 3600 میکروفاراد ، با بدنه کردن آن برای حذف پارازیت های کوئل
 برای چک کردن رسیدن ولتاژ V12+ به کوئل
  برای یکسره کردن برق کوئل در مواقعی که رله دوبل سوخته باشد.
 
 
 
بعضی مواقع خودرو روشن نمی شود. اما رله دوبل سالم است ( با باز کردن سوئیچ پمپ بنزین کار می کند ) و با دادن برق یکسره به سیم اضطراری کوئل ، خودرو روشن می شود. 
دلیل آن است که سیم پیچ ثانویه یکی از کوئل ها خراب است و با تعویض کوئل خودرو روشن می شود.
 
در پژو 206 ( بدون سنسور میل سوپاپ ) هنگام جرقه زدن، ECU از سنسور دور موتور متوجه می شود که نوبت جرقه زنی سیلندر 1 و 4 است ولی ECU نمی داند که کدام یک از آنها در زمان جرقه زنی ( مرحله احتراق ) قرار دارد. ولتاز ایجاد شده در شمع سیلندری که در حالت تراکم است زیادتر از شمعی است که در حالت تخلیه قرار دارد. 
در داخل کوئل یک دیود اوپتوکوبلری وجود دارد که سیگنالی را از پایه 3 کوئل به ECU ارسال می کند که نشان می دهد زمان جرقه زدن کدام سیلندر است.