تعمیر تلویزیون
1394/02/13

تعمیر تلویزیون

جهت عیب یابی یک تلویزیون رنگی مراحل زیر را دنبال می کنیم. ابتدا از سیم برق شروع می کنیم.کلید روشن و خاموش  و تا فیوزهای ورودی برق به تلویزون را بررسی می کنیم.
اگر فیوز قطع شده بود  ؛ ptc و یکسوساز پل و خازن صافی از نظر نشتی مورد بررسی قرار گیرد و خازن های نانویی موازی پل را باید بررسی نمود زیرا که گاهی جرقه زده  و نشتی پیدا می کنند.
چنانچه هیچکدام باعث قطعی فیوز نبود باید به مدار سوئیچینگ توجه کرد که IC سوئیچ یا عنصر سوئیچ کننده پالس ممکن است سوخته و یا خراب باشدوهمچنین قطعاتی مثل دیود یا خازن های مدار را نیز باید بررسی نمود زیرا ممکن است بار اضافی ازمدار کشیده باشند و فیوز را قطع کرده باشند.
برخی موارد ممکن است نشتی در خروجی منبع تغذیه نیز فیوز را قطع کند. بنابراین هیچگاه بدون بررسی مدار لزوما نباید فیوز را عوض کرد.
خازن ها حتما باید با خازن سنج تست شوند و این کار با دقت انجام شود تا اگر خازنی نیاز به تعویض دارد جا نماند.
برای عیب یابی تغذیه سوئیچ مد در صورت پریدن فیوز در ابتدا به سوختن فیوز باید توجه کرد که آیا فیور سیاه شده یا تنها قطع شده است.شدت جریان عبوری از فیوز میزان خرابی مدار را بیان می دارد.
ابتدا به PTC از نظر شکل ظاهری توجه می کنیم که آیا سوختگی روی آن دیده می شود؟
بعد از آن خازن صافی را تخلیه می کنیم و با اهم متر چک می نماییم.
سپس اگر خازن سالم بود احتمالا PTC خراب شده یا دیود پل و خازن های ضربه گیر.
برای رفع عیب PTC را از مدار خارج می کنیم و آن را به شدت تکان می دهیم اگر صدایی غیر عادی به گوش رسید حتما خراب شده است.
شاید یکی از دیودهای پل نشتی پیدا کرده است و یا یکی از خازنهای ضربه گیر نشتی پیدا کرده است. حال اگر خازن نشتی داشت:
دیود را تست می کنیم.
سپس ترانزیستور و STR در خروجی رگولاتور بررسی می کنیم.
حال می توان دلیل قطعی فیوز را دریافت.