عملگرهای سیستم انژکتور
1397/12/25

 عملگرهای سیستم انژکتور 

 
 
1.رله دوبل: رله اصلی که برق تجهیزات مهم موتور را وصل می کند. 
 
2.کوئل دوبل: تقویت کننده برق برای شمعها که دارای چهار برجک فشار قوی است.
 
3.انژکتور: عامل تزریق سوخت در موتور
 
4.پمپ بنزین: عامل ایجاد فشار در پشت انژکتور و ارسال سوخت است.
 
5.شیر برقی کنیستر: شیر ارتباط بخارات بنزین باک از کنیستر(تبدیل کننده بخار بنزین به مایع بنزین ) به موتور
 
6.گرمکن دریچه گاز: گرم کننده نوک استپر برای جلوگیری از یخ زدگی و تنظیم درست دور آرام موتور
 
7.گرمکن سنسور اکسیژن: پیش گرم کننده سنسور اکسیژن برای فعالیت بهتر سنسور
 
8.رله فن خنک کار: فعال کننده فن سیستم خنک کاری رادیاتور
 
9.رله کولر: کنتاکت فرمان دهنده کولر برای فعال سازی یا قطع کولر
 
10.استپر یا موتور پله های: تنظیم کننده دور آرام در حالت درجا و شرایط پر بار
 
11.چراغ عیب یاب داشبورد: آگاه ساز از عیب سیستم هوشمند الکترونیکی روی داشبورد