علائم خرابی اویل ماژول
1398/02/28

 علائم خرابی اویل ماژول

 
آب و روغن قاطی میشوند.
 
 اکثر با مشاهده ی این مشکل تعمیرکاران به اشتباه فکر میکردند که باید واشر سرسیلندر باز شود که باز کردن واشر سرسیلندر هیچ ربطی به این اشکال نداشته و آب و روغن در اویل ماژول باهم مخلوط میشدند.
 
روشن شدن چراغ روغن 
 
وقتی چراغ روغن روشن میشود نشان دهنده ی این است که گرفتگی و یا نشت در مسیر روغن کاری موتور هست.
که حتما باید اویل ماژول و قسمت های عبوری روغن چک شود