چه عواملی باعث می‌شود که قدرت موتور کاهش پیدا کند و شتابگیری خودرو ضعیف شود؟
1398/06/03

 چه عواملی باعث می‌شود که قدرت موتور کاهش پیدا کند و شتابگیری خودرو ضعیف شود؟؟

 
 
 
  1.  لغزش کلاچ
  2.  کشیدن ترمز
  3.  کمبود فشار باد تایر
  4.  نادرست بودن اندازه تایر
  5. بیش از حد بار گذاشتن
  6.  باز نشدن کامل دریچه گاز
  7. گرفتگی سیستم هوای ورودی
  8. بیش از حد فقیر بودن نسبت هوا و سوخت
  9.  ایراد در سیستم جرقه
  10. پایین بودن فشار کمپرس موتور