چرا هوای خروجی کولر خودرو خنک نیست؟
1398/06/11

  چرا هوای خروجی کولر خودرو خنک نیست؟!

1- دريچه ورودي هواي خارج خودرو باز است. 
روش اصلاح:  دريچه را ببنديد. 
 
2- تسمه كمپرسور خوب سفت نيست و لغزش دارد. 
روش اصلاح: يا تسمه را تعويض كنيد و يا اگر سالم است آنرا به اندازه كافي سفت كنيد. 
3- شير آب رادياتور بخاري باز است.
روش اصلاح: شير آب بخاري را ببنديد و در صورتي كه در خودرو شيري به اين منظور پيش بيني نشده شيلنگ آب بخاري را با پوسته موتور يكسره كنيد. 
4- دريچه بخاري باز است. 
روش اصلاح: دريچه بخاري را ببنديد.  
5- پره هاي كندانسور توسط ذرات ريز مسدود گشته. 
روش اصلاح: كندانسور را با فشار هوا تغيير كنيد. 
6- مايع مبرد (گاز مبرد) در محلي از كولر به بيرون نشت كرده. 
روش اصلاح، سيستم را از نظر #نشتي چك كنيد و نشتي را بر طرف كنيد. 
7- خشك كن بر عكس نصب شده 
روش اصلاح: خشك كن را باز كرده و به نحو صحيح مونتاژ كنيد. 
8- خشك كن مسدود است.
روش اصلاح: خشك كن تعويض گردد. 
9- اواپراتور مسدود است.
روش اصلاح: محل گرفتگي اواپراتور را تميز كنيد. 
10- سطح اواپراتور يخ زده است. 
روش اصلاح:  ترموستات را كنترل كنيد.