علائم نشان دهنده ضعیف شدن صفحه کلاچ
1398/07/08

 علائم نشان دهنده ضعیف شدن صفحه کلاچ: 

 
 پدال کلاچ سفت و خشک شده و حالت ارتجاعی و فنری خود را از دست داده باشد. 
هنگام رها کردن کلاچ، پای شما سریعاً به عقب پرتاب می شود. 
دنده ها هنگام جا زدن صدا می کنند. 
در هنگام حرکت، دور موتور افزایش می یابد ولی سرعت، به آن نسبت افزایش نمی یابد. 
پله پله شدن کلاچ ممکن است به دلیل خشکی و خرابی سیم #کلاچ نیز باشد