تعمیر دکمه های لپ تاپ
1394/04/21

آموزش تعمیر لپ تاپ: تعمیر دکمه های لپ تاپ
اگر احیانا، یکی از دکمه های کیبورد لپ تاپ شما از جا دربیاید، یا کار نکند، چه باید بکنید؟ خیلی اوقات، نیازی به تعویض کل کیبورد نیست. این مطلب که از سلسله مقالات آموزش تعمیرات لپ تاپ است، می کوشد تا به زبان ساده، راهکاری برای رفع مشکلات مربوط به کیبورد لپ تاپ ارائه دهد.

آموزش تعمیرات لپ تاپ,آموزش تعمیر لپ تاپ,آموزش تعمیرات laptop,آموزش تعمیر laptop

-    در گام اول، باید دکمه مورد نظر را از یک منبع مناسب (فروشنده) تهیه کنید. هر دکمه، شامل دو قطعه پلاستیکی و یک روکش دکمه است.
-    سپس صفحات فلزی مربوط به دکمه ها را بررسی کنید. قلاب های فلزی مربوط به دکمه های کیبورد در مدل های مختلف صفحه کلید، متفاوت هستند. قلاب های بزرگ فلزی، معمولا مربوط به بالا، پایین و چپ و راست کیبورد می شوند. محل قلاب های فلزی، جای قرارگیری قطعه های پلاستیکی را مشخص می کند.
-    پس از مشخص شدن جای قرار گرفتن قلاب های پلاستیکی، ابتدا قطعه بزرگتر پلاستیکی روی صفحه فلزی قرار می گیرد. سپس قطعه پلاستیکی کوچک تر را روی قطعه پلاستیکی اول قرار دهید.
-    پس از آن، خود کلید را روی قطعات قبلی قرار داده و روی چهار گوشه کلید فشار دهید تا جا بیفتد. به این ترتیب، کل کلید و ضمایم آن روی لپ تاپ قرار می گیرند.