ای سیوچیست و دارای چه اجزایی می باشد
1394/05/28

ای سیو به معنی واحد کنترل الکترونیکی می باشد که تقریبا تمام کار الکترونیکی یک خودروی انژکتوری را انجام می دهد و می توان گفت مغز سیستم می باشد. این قطعه یک میکرو کامپیوتر کوچک در داخل اتاق موتور ماشین می باشد و می تواند اطلاعاتی را به صورت همزمان از سنسورهای مختلف وابسته بگیرد و یا تعیین شرایط لحظه ای موتور برای اجزای مختلف موتور فرامینی را صادر کند تا از این طریق زمان و مدت پاشش سوخت، زمان جرقه و فراهم سازی شرایط مناسب برای ایجاد بهترین احتراق در داخل سیلندر تامین شود.
می توان گفت این قطعه یک کامپیوتربسیار کوچک است که درداخل موتور ماشین قرارداده شده است و اطلاعاتی رابه صورت زنده و همزمان از سنسورهای(سنسور ها کیت انژکتوری هستند که هرچه تعداد آنها بیشتر باشدبه ایسیودر فهم  شرایط موتور راهنمایی می کند. سنسورهای مهم خودروهای انژکتوری عبارتند از: سنسور دور ،سنسور فشار داخل مانیفولد ،سنسور ،سنسوردمای آب یا ،سنسوردمای هوا،سنسور اکسیژن یا لاندا،سنسور ضربه،...) مختلف وابسته بگیرد و یا تعیین شرایط لحظه ای موتور برای اجزای مختلف موتور فرامینی راصادر کند تا از این طریق زمان و سوخت ،زمان جرقه وبهترین شرایط رابرای ایجاد سوخت داخل سیلندر اجرا می کند.

اجزای ای سیو: این کامپیوتر ماشینی کوچک نیز مانند سایر کامپیوتر ها دارای حافظه و قابلیت برنامه ریزی هوشمند است. در داخل ای سیو دو نوع حافظه وجود دارد:حافظه موقت و حافظه دائم
حافظه موقت که با قطع برق پاک می شود و می توان دوباره آن را بازیابی نمود . حافظه موقت وظیفه: عملکرد موتور،ایست موتور ،دنده هاو تنظیمات لحظه ای خودرو را بر عهده دارد و اشکالات موقت و دائم سیستم انژکتوری رادر خود ضبط می کند.
حافظه دائم که مانند نقش سیستم عامل های دائمی در کامپیوتر های شخصی رادارد و با قطع برق ازبین نرفته ولی در صورت صدمه دیگر قابل برگشت نیست وای سیورا غیر قابل استفاده می کند.
آموزش تعمیرات ایسیو,آموزش تعمیر ایسیو
آموزش تعمیرات ایسیو
آموزش تعمیرات ایسیو به دلیل اینکه تلفیقی از برنامه نرم افزاری و سخت افزاری یک خودرو انژکتوری را بر عهده دارد کاری با دقت بالا محسوب می شود و نیار به آموزش بیشتر می باشد. ساختار پیچیده خودروهای امروزی و استفاده از اجزا هوشمند مانند پردازنده های با سرعت و دقت بالای الکتریکی، سنسورها و عملگرهای الکتریکی، کار تعمیر و خدمات پس از فروش را برای خودرو سازان دچار تحولی جدی کرده است. به گونه ای که دیگر نمی توان بدون وجود دستگاه عیب یاب چنین خودروهایی را تعمیر و عیب یابی کرد. آشنایی با نحوه پیدا کردن عیوب و تعمیر یک سیستم انژکتوری از ضروریات اولیه ای است که هر تعمیر کار باید از آن اطلاع داشته باشد.
ساختار پیچیده خوردروهای امروزی  استفاده از عناصر هوشمند مانند پردازنده های سریع و دقیق الکرتونیکی،سنسورهاو عملگرهای الکتریکی،کارتعمیر و خدمات پس از فروش رابرای خودروسازان دچار تحولی جدی کرده است به گونه ای که دگی نمی توان بدون وجود دستگاه عیب یاب Scan toolچنین خودروهایی را تعمیر و عیب یابی کرد. آشنایی با نحوده عیب یابی و اشکال زدایی یک سیستم انژکتوری از ضررویات اولیه ای است که هرتعمیرکار باید از آن اطلاع داشته باشد.
چگونه دستگاه عیب یاب اطلاعات خودرو را از ایسیو دریافت می کند؟
ارتباط دستگاه عیب یاب با ایسیو در تمام خودروهای انژکتوری یک ارتباط سریالی می باشد. یعنی از طریق یک یا دو سیم بین ای سیو و دستگاه عیب یاب مبادله شود. چگونگی تبادل اطلاعات بین دستگاه عیب یاب و کنترل کننده مرکزی ایسیو را پروتکل ارتباطی می نامند و برای آن استاندارد مختلفی تعریف شده است.
در یکی از استاندارد ها، دستگاه عیب یاب با ارسال کدهای معینی از ایسیو درخواست اطلاعات می کند که این کدها برای هر درخواست متفاوت است. سپس ای سیو با بررسی کدهای دریافت شده نوع درخواست دستگاه عیب یاب را تشخیص داده و اطلاعات مورد نظر را ارسال  می کند. مسیر اتصال دستگاه عیب یاب به دسته سیم خودرو از طریق کانکتور عیب یاب امکان پذیر است. این کانکتور معمولا زیر داشبورد سمت راست راننده قرار دارد. البته در بعضی از خودرو ها ممکن است در محفظه موتور قرار داشته باشد. یکی از پرکاربردترین عیب یابی کانکتور عیب یابی OBD-IIاست.
 کدخطایی دستگاه عیب یاب برای عیب یابی به تنهایی کافی است؟
 نه. به دلیل اینکه این امکان وجود دارد ماشین دارای نواقصی در قطعات مکانیکی باشد که دراین حالت ای سیو قادر به ارسال  کدهای خطا به دستگاه عیب یاب نیست. مثلا شکستگی شمع،شکستگی در پیستون و وجود نشتی هوا در مانیفولد ورودی وغیره در این حالت که ایسیو نمی تواند این گونه عیوب را مستقیم تشخیص دهد اما سازندگان ای سیو برای تشخیص این نوع اشکالات چاره ای اندیشیده اند و آن این است که ای سیو علاوه بر ارسال کدهای خطا به دستگاه عیب یاب نقاط کار خودرو (مقادیر پارامترهای عملکردی سنسورها و عملگرها)را نیز به دستگاه عیب یاب گزار می دهد، مانند دمای آب موتور، دور واقعی موتور مقدارمطلوب دور موتور و زاویه جرقه شمع است. در این وضعیت با دیدن نقاط فعالیت ماشین و بررسی و مقایسه آنها با محدوده های مجاز عملکردی ،عیوب را یافته ورفع می کنیم. به معنای دیگر هر تعمیر کار در عیب یابی خوردرو های انژکتوری باید انجام دهد عبارت است از خواندن مقادیر پارامترهای سیستم و مقایسه آن با مقادیر مجاز عملکردی.
علاوه براین اغلب ای سیو های امروزی توانایی به اسم آزمایش عملگر وجود دارد که به کمک آن عیب یابی خوردو آسان تر می شود. این قابلیت به این صورت است که دستگاه عیب یاب تقاضای انجام تست یک عملگر را از ای سیو می کند. سپس ای سیو با توجه به شرایط تست عملگر مورد نظر (که اغلب در حالت سوئیچ باز – موتور خاموش است)شروع به تست کارکرد آن عملگر می کند. با انجام این آزمایش دو هدف برآورده می شود . اول آنکه سلامت ای سیو و سیم ارتباطی بین عملگر و ای سیو مشخص می شود و دوم آنکه خود عملگر هم آزمایش می شود.

گر چه با داشتن منوی اصلی دستگاه عیب یاب خیلی از اشکالات ایجاد شده در سیستم را می توان رفع نمود. اما نه همه آن را زیرا عیوبی در سیستم انژکتوری وجود دارد که نه برای آنها کد خطایی وجود دارد و نه می توان با دیدن پارامترهای سیستم به وجود آنها پی برد. در این حالت با استفاده از ابزارهای اضافی نظیر اسیلوسکوپ جهت مشاهده و اندازه گیری سیگنال های الکترویکی، مولتی متر جهت اندازه گیری ولتاژ و جریان الکتریکی نقاط مختلف، تست های اهمی اتصال کوتاه و دیودی ،دسته سیم تست سیستم انژکتوری و از همه مهمتر دیاگرام الکتریکی سیستم انژکتوری می توان نقاط مشکل دار را تشخیص داده و عیوب آن را برطرف کرد.که ایننوع تعمیر نیاز به مهارت و آموزش های اولیه در ارتباط با دستگاه های یاد شده دارد. هنگام استفاده از دستگاه های گفته شده و برای دسترسی آسان تر به پین های ایسیو از یک رابط به نام BOBیا Break out boxاستفاده می شود. این وسیله مابین پین و ایسیو و دسته سیم خودرو نصب شده و امکان استفاده راحت از پین های ایسیو را فراهم می کند.
اطلاعات گرفته شده از ای سیو قابلیت ذخیره و برگشت دارند؟
یکی دیگر ازقابلیت هایی که در دستگاه های عیب یاب قرار داده شده، قابلیت ذخیره امکان پرینت و رسم نمودار متغیرها و پارامترهای سیستم است. با استفاده ازاین امکانات می توان متغیرهای سیستم انژکتوری را تحلیل و بررسی کرد. این امکانات در مواقعی اهمیت پیدا می کند که سرعت تغییرات برخی از پارامترها بالا بوده و نمی توان بدون ذخیره سازی آنها را تحلیل کرد. با قابلیت رسم نمودار می توان چند پارامتر را به صورت بصری مقایسه و بررسی کرد.
به طور کلی سیستم های عیب یاب  به گونه ای طراحی شده اند  که تا حد لزوم کار تعمیر و عیب یابی اتومبیل را آسان می کند. نکته حائز اهمیت این می باشد که به طور لزوم هردستگاه عیب یاب تمام منو های گفته شده را ندارد. بلکه بسته به کاربرد آن ممکن است فقط بخشی از قابلیت ها را داشته باشد. اما باید توجه  که مهمترین نکته در عیب یابی یک خودروی انژکتوری با یک دستگاه عیب یاب خوب دانش و تجربه ب کافی  برای شناخت سیستم انژکتوری مورد لزوم است.یعنی تا تعمیر کار شناخت کافی نسبت به سیستم انژکتوری نداشته باشد. با وجود دستگاه پیشرفته عیب یاب نیز نمی تواند سیستم را رفع نماید.