سخت افزار های موبایل شامل:
1394/07/04

برای تعمیر موبایل باید ابتدا با سیستم سخت افزاری موبایل آشنایی کافی داشته باشید به همین دلیل در اینجا به توضیح اختصاری در مورد اجزای کلی سیستم داخلی مو بایل می پردازیم.
مقاومت:2نوع مقاومت معمولی و مقاومت فیوزی(سیمی) در مقاومت معمولی احتمالی خرابی خیلی کم است به شکل مکعب،مقاومت فیوزی احتمال خرابی زیاد دارای شکل مکعب مستطیل می باشد .باید با مولتی متر تست گردد.
خازن: دارای دونوع سرامیکی و الکترولیتی می باشد خازن سرامیکی دارای رنگ طوسی یاقهوه ای و خازن الکترولیتی دارای رنگ قهوه ای مشکی می باشد.با مولتی متر تست می شود.
سلف: سلف بسیار کم خراب شده وبیشتر خرابی براثر قطع شدن پایه های آن برروی برد می باشد.
دیود: فقط یک کد روی آن نوشته شده است و یکسو ساز است.
ترانزیستور:دارای دو سه یا چهار پایه هستند،برای انتقال نویز و پارازیت به بدنه استفاده می شود فقط در مدار آنتن .
کریستال:دو نوع کریستال مدارساعت و کرستال بوت کردن
Cpuیاmad2:
این ای سی مغز مادر برد محسوب می شود و کلیه فعالیت های مادر برد به عهده اوست . اطلاعات به صورت دیجیتال و وارد سی پی یو شده پس از پردازش و تجربه و تحلیل به قطعه مورد نظر ارسال می شود سی پی یو خیلی کم آسیب می بیند مگر آنکه ضربه شدیدی به دستگاه وارد شود. دراثر خرابی سی پی یو دستگاه به هیچ عنوان روشن نخواهد شد.سی پی یو غیر قابل تعویض می باشد،معمولا بزرگترین ای سی موجود برروی برد سی پی یو است .
فلش:
این آی سی رابط بین مدارات حافظه است و ارتباط بین ایتوپرام ،سی پی یو و سایر قطعات رابرقرار می کند علاوه بر آن منوهای دستگاه بر روی آی سی فلش نوشته شده است ابتدا دستور ازایتو پرام صادر می شود و توسط فلش به سی پی یو رفته و پس از پردازش توسط فلش به قطعه مورد نظر راسال می گردد . این ای سی خیلی کم آسیب می بیند مگر اینکه ضربه شدیدی به دستگاه وارد شود .
آی سی ایتوپرام یا Ee:
کلیه دستورات کلیدی دستگاه برروی ایتوپرام ذخیره شده است.imeiدستگاه نیز برروی ایتو پرام نوشته شده است ابتدا دستورات از ایتوپرام صادر می شود . برای پردازش به سی پی یو رفته و پس از تجزیه و تحلیل به قطعه مورد نظر ارسال می شود. ایتوپرام خیلی کم آسیب می بیند مگر آنکه ضربه شدیدی به دستگاه وارد شود . دراثر خرابی ایتوپرام دستگاه به هیچ عنوان روشن نمی شود ایتوپرام قابل تعویض دستگاه حتما باید فلش شود.
آی سی پاور :
این آی سی تقسیم ولتاژ مدار است. وظیفه ان تقسیم ولتاژ باطری بین قطعات دستگاه است. چناچه این ای سی خراب شود ولتاژی به دستگاه نمی رسد در نتیجه دستگاه روشن نخواهد شد . این آی سی قابل تعویض است و پس از تعویض مشکل حل می شود.
آی سی C.cont:
این آی سی دقیقا شبیه به ای سی پاور می باشد وبه آن ای سی تغذیه نیز گفته می شود.
Ic anetena power:
این آی سی مقسم ولتاژ بین قطعات مدار آنتن است . از آنجایی که مدار آنتن بزرگترین مصرف کننده ولتاژ است . به همین دلیل تقسیم ولتاژ جداگانه ای برای آن در نظر گرفته اند در اثر خرابی این آی سی دستگاه دچار عدم آنت دهی خواهد شد که باتعویض این آی سی مشکل حل خواهد شد.
Antenna swich:
وظیفه این قطعه سوئیچ کردن آنتن است. فرکانس های و امواج پس ازتوسط آنتن هوایی و آنتن اصلی مستقیما وارد آنتن می شود. دراثر خرابی این قطعه دستگاه به هیچ عنوان آنتن نخواد داد. که باتعویض آن مشکل حل خواهد شد این قطعه جزوقطعاتی است که درصد خرابی زیادی دارد
آمپلی فایر:
وظیفه این آی سی تقویت سیگنال های صوتی است . دراثر خرابی این آی سی صدای کپسول گوشی  به شدت ضعیف خواهد شد و همراه با آن دستگاه دچار ضعف آنتن خواهد شد و در بعضی از دستگاه ها وظیفه power antenaبه عهده آمپلی فایر است که خرابی این آی سی موجب عدم آنتن دهی دستگاه نیز می باشد.
ic pre:
این آی سی پیش تقویت کننده سیگنال های صوتی است . ابتدا سیگنال های وارد preشده و تقویت اولیه می یابند. درنهایت برای تقویت نهایی وارد آمپلی فایر می شود. دراثرخرابی این ای سی صدا گاهی اوقات بسیار ضعیف خوهد شد.
RX-TX-17:
دستگاه موبایل در حال ارسال اطلاعات TXاست. و یا درحال دریافت اطلاعات RXاست. دراثر خرابی این دوقطعه ارسال یا دریافت یا هردوی آنها قطع خواهدشد در نتیجه همراه با قطع ارسال و دریافت دستگاه دچار ضعف شدید آنتن خواهد شد.
دوبلکسر:
این قطعه دستگاه دردومدار ارسال و دریافت قرار می دهد. یعنی در هنگام ارسال یا وبه هنگام دریافت اطلاعات در مدگیرندگی قرار می دهد. دراثرخرابی این قطعه کارارسال و دریافت دچار اختلاف شده و همزمان دواشکال برای دستگاه به وجود می آید از جمله: خود شنوایی ضعف آنتن
قطعات فرکانس ساز رادیویی:
اسیلاتور:
وظیفه این قطعه تولید یک فرکانس معین برای دستگاه جهت ارسال و دریافت اطلاعات است
میان گذر:
وظیفه این قطعه اجازه دادن به عبور فرکانس های معین دستگاه جهت ارسال و دریافت اطلاعات از میان فرکانس های سرگردان موجود در هوا می باشد
Vco:
وظیفه این قطعه تامین یک ولتاژ خاص برای فرکانس های معین دستگاه است . درواقع این قطعه اسیلاتوری است که تحت یک ولتاژ خاص عمل می کند.
Pll:وظیفه این قطعه اجازه دادن به عبور فرکانس های خاص دستگاه که دارای ولتاژ خاصی هستند . از میان فرکانس های سرگردان موجود در هوا جهت ارسال و دریافت اطلاعات می باشد.
درایور سیم کارت
وظیفه این قطعه خواندن و شناسایی سیم کارت است. دراثر خرابی آن دستگاه موفق به خواندن و یا شناسایی سیم کارت نخواهد شد .
Ic audio:
وظیفه این آی سی کد و دی کد کردن اطلاعات است. یعنی به هنگام ارسال اطلاعات یا txامواج از آنالوگ به دیجیتال و به هنگام دریافت اطلاعات یاrxاز دیجیتال به آنالوگ انجام می شود. دراثر خرابی این icارسال و دریافت به کندی انجام شده و دستگاه دچار قطع و وصل صدا می شود.
Ic dsp:
وظیفه این ic کدو ودی کد کردن اطلاعات است . یعنی به هنگام ارسال اطلاعات امواج از آنالوگ به دیجیتال و به هنگام دریافت اطلاعات یاrx از دیجیتال به آنالوگ انجام می شود. در اثر خرابی اینicارسال و دریافت به کندی انجام شده و دستگاه دچار قطع وصل صدا می شود.
ای سی شارژر
این آی سی دو وظیفه مهم برعهده دارد:کنترل عملیات شارژ از زمان نصب شارژ به دستگاه تا زمان پرشدن باطری /دادن گزارش عملیات شارژ به ال سی دی جهت آگاهی کاربر از مراحل شارژ
دراثر خرابی این icدستگاه دچار عدم شارژ و یا مشکلات زیادی در زمینه شارژ خواهد شد.
Vaia:
وایا مناطق بسیار ریزی هستند که در سرتاسر برد قرار گرفته اند و کجا رابه هم مربوط می کند دستگاه دچار مشکلات مختلفی خواهد شد که تشخیص گرفتگی وایا تقریبا غیر ممکن است به همین دلیل دستگاه غیر قابل تعمیر بوده و اصطلاحا گفته می شود دچار قطعی برد شده است.